Pages Menu
Categories Menu

Ioan CasianSf. Ioan Casian

  • c.360-c.435
  • n.: în c.360, Sciţia Mică, România
  • d.: la 23 iulie 435, Marsilia, Franţa
  • 29 februarie (latin)
  • 29 februarie (bizantin)

Sf. Ioan Casianul s-a născut pe la anul 360 în Scithia Minor, localitatea Casimeea de azi, din Dobrogea, dintr-o familie cu stare bună şi a făcut studii de literatură clasică (Virgiliu, Horaţiu, Salustiu, Cicero etc) în vreo şcoală de pe litoralul Mării Negre. Şi-a început noviciatul probabil într-o mănăstire din regiune, de unde a plecat, împreună cu fratele său de suflet Gherman, la locurile sfinte şi s-au aşezat într-o mănăstire din apropierea Bethleemului. Aici s-a deprins cu trăirea vieţii călugăreşti. Peste câţiva ani, a plecat, tot însoţit de Gherman, în Egipt, la aşezămintele monahale de la Panephysis, Thennesissis, Khelia, Scete, cercetând acolo un mare număr de călugări deplin formaţi. Foarte probabil că l-a cunoscut şi pe Evgarie Ponticul, adept al lui Origen, scriitor bisericesc clasic celebru. Din Egipt, Ioan Casian a revenit în Palestina, iar de aici a plecat la Constantinopol, unde a fost hirotonit ierodiacon de Sf. Ioan Gură de Aur, pe lângă care a rămas până la al doilea exil (404). Când Sf. Ioan, căzut în dizgraţie, a fost exilat, Ioan Casianul, în 405, a plecat la Roma, ducând cu el un mesaj din partea clerului şi a poporului drept credincios din Constantinopol adresat Papei Inocenţiu I, cu rugămintea să intervină în favoarea Sf. Ioan Gură de Aur, ceea ce a şi făcut. De la Roma a plecat la Marsilia, a fost hirotonit ieromonah şi s-a consacrat unei vieţi pline de zel şi acţiuni creştine de organizare a vieţii monahale, întemeind două mănăstiri, una de bărbaţi – Sf. Victor – şi alta de călugăriţe, în jurul anului 415. În însemnările autobiografice, Sf. Ioan Casianul mărturiseşte că în copilărie a trăit între călugări, ale căror îndemnuri le auzea şi ale căror exemple le vedea, în Dobrogea noastră. Experienţa sa monahală s-a îmbogăţit cu călătoriile în Palestina, Egipt şi Constantinopol, pe care le-a descris spre sfârşitul vieţi.

Sursa: "Vieţile sfinţilor", Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucureşti

Biografii: varianta 1 / varianta 2

Opinii? Sugestii? Completări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *