Pages Menu
Categories Menu

Sf. Luciu din Cipru


Dintre cei cel puţin douăzeci şi doi de sfinţii care au purtat numele de Luciu, astăzi este comemorat, după conform «Martirologiul Roman», un oficial roman născut în Cirene şi decedat în Cipru. «În Cipru se comemorează Sfântul Luciu Senatorul, care văzând tăria şi statornicia lui Teodor, Episcopul de Cirene, pe când era torturat pentru credinţă, s-a convertit şi a îmbrăţişat credinţa lui Cristos. El atrage la credinţă şi pe guvernatorul Dignian; împreună se duc în Cipru, unde întâlnesc alţi creştini, care cu bucurie primeau co­roana martiriului, mărturisindu-şi deschis dragostea lor faţă de Domnul; atunci, de bună voie se oferă ei înşişi călăului şi astfel au primit aceeaşi coroană a martiriului, fiind decapitaţi». Era pe timpul persecuţiei împăratului Diocletian.

Lucius este un vechi prenume roman. La romani, fiecare persoană purta trei nume: prenumele, care se referea la persoana proprie, nu­mele de familie şi un supranume. Prenumele arătau unele împrejurări ale naşterii copilului; ele erau în număr de 18 şi între acestea prenu­mele Lucius se dădea copiilor născuţi la lumina zilei, deoarece a lumi­na = lucere. Pornind de la Lucius s-a format o întreagă familie de pre­nume legate de ideea de lumină: Luciu, Luchian, Lucian, Luchie, Lucy; iar pentru femei: Lucia, Luciana, Luchiana. Creştinii au folosit cu bucurie aceste prenume care le aminteau cuvântul lui Cristos: «Eu sunt Lumina lumii».

Şi porunca: «Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, încât, văzând faptele voastre bune, să dea laudă lui Dumnezeu».

Sursa: "Vieţile sfinţilor", Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucureşti

Opinii? Sugestii? Completări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *