Pages Menu
Categories Menu

Meletie al AntiohieiSf. Meletie al Antiohiei


Sfântul Meletie, contemporan al Sfinţilor Trei Ierarhi, Vasile, Grigorie şi Ioan, a rămas în conştiinţa Bisericii ca apărător al dreptei credinţe în fata ereziei ariene, care nega divinitatea celei de-a două Persoane a Sfintei Treimi. Originar din Armenia, Sfântul Meletie învăţase de mic dogmele credinţei creştine, devenind renumit pentru viaţa să virtuoasă. Este numit mai întâi Episcop al cetăţii Sevastia din Armenia, apoi ales Arhiepiscop în scaunul Antiohiei, în vremea împăratului Constantin al II-lea (337-340). De trei ori a fost izgonit şi exilat Sfântul Meletie, din scaunul său, de către ereticii arieni, în Armenia.

Sfântul Meletie a participat la cel de-al Doilea Sinod Ecumenic de la Constantinopol, din anul 381, în timpul căruia împăratul Teodosie i-a arătat o cinste aparte. La acest Sfânt Sinod, Dumnezeu a lucrat minuni prin Sfântul Meletie. Pe când acesta explica dogma Sfintei Treimi, slujindu-se de mâna sa, arătând mai întâi unimea printr-un singur deget, iar treimea, prin trei, înaintea tuturor, a ieşit deodată o văpaie luminoasă din mâna ierarhului. Acesta minune a ruşinat pe eretici, iar pe cei dreptslăvitori i-a întărit în dreapta credinţă. La acest Sinod, Sfântul Meletie l-a confirmat pe Sfântul Grigorie Teologul că Patriarh al Constantinopolului. Tot el, mai înainte de aceasta, l-a hirotonit diacon pe Sfântul Vasile cel Mare şi l-a botezat pe Sfântul Ioan Gură de Aur. Meletie se îmbolnăveşte în timpul Sinodului şi trece la cele veşnice. Sfintele lui moaşte au fost mutate după aceea la Antiohia.

Sfântul Meletie este considerat ocrotitorul persoanelor cu deficienţe de auz, deoarece, acesta a fost nevoit să vorbească prin semne despre Sfânta Treime, mărturisind credinţă de la Niceea, în biserica din Antiohia, pentru că un arhidiacon, adept al arianismului, îi astupase gura cu mâna. El nu s-a lăsat intimidat de gestul arhidiaconului şi a făcut semne şi anume: a arătat trei degete pentru fiecare dintre cele trei Persoane, închipuind cele trei Persoane şi apoi, împreunându-le, a arătat un deget închipuind o singură Fiinţă. Prin acelaşi gest fac referire astăzi la Sfânta Treime, persoanele cu deficienţe de auz, în limbajul mimico-gestual.

Sursa: CrestinOrtodox.ro

Opinii? Sugestii? Completări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *