Pages Menu
Categories Menu

Filip

Sfinţii evanghelişti Matei, Marcu şi Luca notează numai numele lui Filip şi locul de naştere, Betsaida; Sfântul Ioan ne dă şi unele amănunte referitoare la personalitatea lui, prezentându-l ca fiind în...