Pages Menu
Categories Menu

Liduina din Schiedam

Deşi astăzi este un nume puţin cunoscut şi folosit, viaţa Sfintei Liduina din Schiedam (Olanda) este o pagină vie a Evangheliei Răscumpărării, izvor de lumină şi încurajare. Era unica fată dintr-o familie...